MENSENLIEF

INHOUD
Stijlvol vormgegeven kit met 30 kaarten. Iedere kaart is voorzien van een sfeervolle foto en op de andere zijde een reflectievraag. Bovendien ontvangt u een duidelijke handleiding met meerdere speelvarianten. Het woord mensenlief heeft een tweeledige betekenis. Op de eerste plaats gebruiken we het als krachtterm, om onze verbazing of ontsteltenis mee uit te drukken. Het zorgen voor ernstig zieke mensen roept vaak verwarring op of we zien tot onze verbazing hoe krachtig stervende mensen kunnen zijn. Op de tweede plaats drukt het woord mensenlief de bijzondere relatie uit, die noodzakelijk is om liefdevol te kunnen zorgen voor kwetsbare en ernstig zieke mensen.

DOEL
Deze kit is bestemd voor, al dan niet beroepsmatige professionals, die mensen (gaan) begeleiden bij zingevingsvragen en/of stervensbegeleiding. Te gebruiken als ondersteunend materiaal in het bespreekbaar maken van zingevingsvragen en vragen rond de dood.


Ga naar bestelformulier

download de folder Mensenlief

 

Vormingsspel

de BABBEL KIT

Mensenlief

Boek