Vormingsspel

Inhoud: Modern vormgegeven kit met 100 vormingskaartjes. Iedere kaartje is voorzien van een stelling of reflectievraag. Bovendien ontvangt u een duidelijke handleiding met meerdere speelvarianten. Werken in de zorgsector vraagt voortdurend om reflectie. Dit vormingsspel kan ondersteuning bieden in het bespreekbaar maken en houden van verschillende onderwerpen in de zorg. Het nodigt medewerkers uit een mening te vormen en met elkaar van gedachten te wisselen. Op een niet bedreigende en speelse wijze, zet het aan tot discussie en kunnen gevestigde opvattingen en gedragingen bespreekbaar worden gemaakt, getoetst of bijgesteld.

DOEL
Bestemd voor, al dan niet beroepsmatige professionals, die kwetsbare mensen (gaan) begeleiden in een kleinschalige woonvorm. Te gebruiken als ondersteunend materiaal in het bespreekbaar maken van visie, samenwerking, communicatie en vragen rondom zinvolle dagbesteding.


ga naar bestelformulier

download de folder Vormingsspel

Vormingsspel

de BABBEL KIT

Mensenlief

Boek