Heel de mens in beeld

Holistisch mensbeeld

Onze ZORG voor de oudere mens

De natuur als inspiratiebron

Lichaamswerk

Omgangskunde

De naam Mensbeeld

Holistisch mensbeeld

Deze zienswijze gaat uit van een complementair beeld: de mens gezien als geheel en de samenhang tussen lichaam, geest, energie en ziel. Binnen de holistische opvatting speelt de interactie tussen lichaam en geest een belangrijke rol. In coachgesprekken en de psychosociale begeleiding beschouwen we de mens als een denkend, energetisch en spiritueel wezen. Overigens met beide benen op de grond, soms letterlijk en met een gezond relativerend vermogen.

Ook tijdens trainingen maakt Mensbeeld gebruik van de holistische zienswijze. In het ontwikkelen van persoonlijke groei, het collectief trainen van medewerkers of het oplossen van een interne bedrijfscultuur, zoeken we naar complementaire onderlinge verbanden. De organisatie gezien als een geheel, met een heldere visie, communicerend, dynamisch, verbonden en in contact met anderen. Vanuit deze filosofie is Mensbeeld uitstekend in staat aan te sluiten bij professionals in mensgerichte beroepen, persoonlijke talentontwikkeling en haar zienswijze te vertalen naar concrete- en resultaatgerichte doelen.

Filosoof Willard Van Orman Quine: "Taal is een sociale kunst".