Heel de mens in beeld

Holistisch mensbeeld

Onze ZORG voor de oudere mens

De natuur als inspiratiebron

Lichaamswerk

Omgangskunde

De naam Mensbeeld

Lichaamswerk

De term lichaamswerk is een verzamelnaam voor een aantal therapeutische technieken, die met het lichaam werken om knelpunten in de geest op te lossen. De grondlegger van lichaamswerk is Wilhelm Reich (1897-1957), leerling van Sigmund Freud, dokter en psycholoog. In tegenstelling tot bijna alle gangbare westerse theorieën van zijn tijd, beschouwde hij lichaam en geest niet als twee aparte dingen, maar als zeer nauw verbonden met elkaar. Alle emotionele pijn wordt opgeslagen in de weefsels van het lichaam. Lichaamsgerichte therapieën brengen door middel van adem, beweging en geluid, soms gecombineerd met diepe bindweefselmassage en meditatie, een proces van bewustwording en verwerking op gang. Emotioneel lichaamswerk leert u voelend aanwezig te zijn in uw lichaam. Het is belangrijk om serieus naar uw lichaam te luisteren. De werkwijze van Emotioneel lichaamswerk is ervaringsgericht. De gewaarwording is nodig om zicht te krijgen op de persoonlijkheidsstructuur. Het bereid zijn tot het aangaan van een eigen proces is daarbij essentieel. Mensbeeld maakt soms gebruik van lichaamswerk tijdens coaching en training als bewustwordingsmethode. Enkele oefeningen doorbreken een patroon en bieden een grotere vitaliteit, meer ruimte en minder stress. Daarnaast maken we, afhankelijk van de vraag en situatie, gebruik van inzichten uit de creatieve therapie, cognitieve interventies, modellen uit de communicatieleer, smart-principe, kernkwadrant, visualisatie, ontwikkelingspychologie, transactionele analyse, geweldloze communicatie en NLP.