Heel de mens in beeld

Holistisch mensbeeld

Onze ZORG voor de oudere mens

De natuur als inspiratiebron

Lichaamswerk

Omgangskunde

De naam Mensbeeld

Heel de mens in beeld

Visie “Een mensbeeld noemen we een geordend geheel van veronderstellingen dat betrekking heeft op de wijze waarop iemand de mens, inclusief zichzelf, ziet, ervaart, beleeft en zijn wezenlijkheid typeert".

Onze visie is om heel de mens, in al haar facetten, tijdens onze ondersteuning, in beeld te krijgen. We beogen mensen te leren denken in kansen en mogelijkheden en geloven in de kracht van verbinding en dialoog. Het is prachtig wanneer het lukt om mensen meer stevigheid en balans te bieden om met volle overgave deel te nemen aan de dynamiek van het leven. Mensen laten beleven dat de energie weer stroomt en werken vanuit hun passie en talenten. We vinden het belangrijk mensen te steunen om zo dicht mogelijk bij hun authentieke kern aanwezig te zijn. Om gespreksvaardigheden effectief in te zetten en zo een gezamenlijk resultaat te behalen. Ieder mens staat voor de uitdaging om van zijn leven een persoonlijk succes te maken. Je persoonlijke ontwikkeling vormt de basis van je professionele ontwikkeling. Als zelfbewust mens ben je in staat om echt verantwoordelijkheid te nemen voor je professionele rol in een organisatie, ongeacht het niveau waarop je functioneert. Persoonlijk leiderschap stimuleert mensen tot verbinding met zichzelf en daardoor met anderen. Het resultaat blijft iedere keer weer verrassend, wanneer mensen hun eigen creativiteit en kracht ontdekken!

Nederland is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van ons "human capital". Organisaties die het optimale uit hun mensen halen, zijn de succesvolle organisaties van de toekomst. Menselijke waarden spelen juist in een periode van economische druk een essentiële rol. Wanneer we een samenleving creëren waarin we alleen oog zouden hebben voor financieel gewin, zaken protocolleren en excelleren in status en individualistisch gewin, zou dit een verarming betekenen in het algemeen en de zorg voor kwetsbare en zwakkere mensen in onze samenleving in het bijzonder. Zorgen voor anderen, hoe klein dan ook, mensen in hun kracht zetten, plezier laten beleven, mild naar zichzelf en lief naar de ander, bewust van wat er nu is en van wat er wel kan. Mensbeeld tracht een bescheiden bijdrage te leveren om mensen en organisaties zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  
 
Aristoteles, Griekse filosoof: “Een goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet”.