ToepassingsmogelijkhedenGezondheidszorg
. Bejegening rondom moeilijk hanteerbaar gedrag
. Belevingsgericht contact met psychogeriatrische mensen
. Cultuurverandering bij kleinschalig wonen
. Omgang met ‘onveranderbaar personeel’
. Visievormende ondersteuning bij beleidsdag

Onderwijs
. Simulatie oudergesprekken bij moeilijke situaties
. Interactie leerkrachten binnen een team versterken

Overige
. Openingsacts
. Thema’s accentueren
. Trainers acteurs bij communicatietrainingen
. Toetsen op winkeldiefstal en veiligheidsprocedures

download de folder Instap theater & Trainingsacteurs

Instap Theater

Toepassings mogelijkheden

Werkwijze

Te gast bij

Enkele reacties