Instap Theater

Toepassings mogelijkheden

Werkwijze

Te gast bij

Enkele reacties

INSTAP THEATER & TRAININGSACTEURS
- Menselijk gedrag in beeld -


Instap theater brengt menselijk gedrag in beeld. Mensbeeld maakt de communicatie tussen mensen zichtbaar met behulp van theater. Geen pasklare voorstelling op een podium maar voor, tussen en mét het ‘publiek’. Een interactieve manier via beeld, geluid en acteerwerk om praktijksituaties uit te spelen, bewust te worden en nieuwe vaardigheden aan te leren. Leren door het herkennen van ervaringen gaat eenvoudiger wanneer het ook leuk en veilig is. Kenmerkend voor deze vorm is dat de trainersacteurs een sfeer creëren waarbij de aanwezigen op speelse en veilige wijze worden uitgenodigd en ‘zich er mee gaan bemoeien’. Niet onbelangrijk, beschikt het Instap Theater over voldoende zelfspot en mogen we ook lachen om onze eigen menselijke en beroepsmatige eigenaardigheden.

 

download de folder Instap theater & Trainingsacteurs

Informatie
T. 078 69 329 69
info@mensbeeld.nl