Contact & Communicatie

Menselijke interactie, de communicatie tussen mensen, het lijkt zo vanzelfsprekend en tegelijkertijd kennen we allemaal voorbeelden waarin het contact moeizaam verloopt en waarbij er sprake is van discommunicatie. Echt contact, echt bewust stil staan en echt luisteren zonder oordeel; het vraagt, net als een APK van een auto stelselmatig om onderhoud, toetsing en vernieuwing. Een organisatie kan niet zonder gemotiveerd personeel, een goede samenwerking, een efficiënte communicatie en een plezierig werkklimaat. In onze filosofie staat het realiseren van synergie tussen ambitieniveau van mens en organisatie centraal. Eén en ander praktisch vertaald en gericht op concreet, waarneembaar gedrag en resultaat.

De Romeinse filosoof Augustinus: “Alleen de liefhebbende deelnemende mens biedt het middel andere mensen te verstaan”.

Menselijk gedrag bestaat uit gevestigde patronen, denkbeelden en werkwijze. De trainingen van Mensbeeld richten zich in de kern op het stimuleren van bewustwording, authenticiteit, het stimuleren van een positief contact, het verkrijgen van een efficiëntere communicatie, en het leren nemen van eigen verantwoordelijk leiderschap.

Kenmerkend voor onze aanpak is de inzet van verschillende methoden en inzichten, therapeutische oefeningen, spel- en theatervormen, lichaamswerk en gesprekstechnieken. Onze basis is verankerd in het domein omgangskunde. Omgangskunde is samengesteld uit delen van de disciplines; psychologie, didactiek, communicatieleer, pedagogie, sociologie en filosofie.

Iedere training bevat een theoretisch kader, afgestemd op voorkennis en niveau van de deelnemers. De achtergrondinformatie is helder en zorgvuldig vormgegeven, voorzien van praktijkvoorbeelden, beeldmateriaal en reflecterende vragen.

AANBOD

Contact & Communicatie

Mensgerichte beroepen

Kenmerken Mensbeeld

Werkwijze

Recent